Wat leert een kind op school?

De inhoud van groep 4

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een mooi overzicht van wat meisjes en jongens in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit uitgebreide artikel. We onderscheiden in het artikel sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling van groep 4 moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je je kind kunt helpen zodra het in groep 4 begint.

Onderscheid

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de sociale ontwikkeling en vakken voor kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale ontwikkeling uit zich door het meer samen willen spelen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor ontdekkingen. Zo is het dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het opdoen van nieuwe kennis, plannen, strategieën en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociale vaardigheden

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte geven aan de eigen individu zijn nog maar een paar van de factoren die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. Leerlingen leren tijdens lessen sociale vorming hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de docent gebruikt duiken leerlingen enorm de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 zelfverzekerder en krijgen ze meer vertrouwen in hun omgeving en anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Kennisvakken

Taal, spelling, rekenen, geschiedenis, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene vakken van leerlingen. In groep 4 komt dit allemaal aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het gebied begrijpend lezen, rekenen en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die kinderen vragen om zelf na te denken, inzichten te geven, meningen te vormen, en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Toetsing

Om in beeld te krijgen of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken wordt er flink getoetst. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en geven een indruk van d stof die in de weken ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. De Cito-toetsen van groep 4 worden tweemaal per jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere jaren op school.

Begeleid je kind

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder de betrokkenheid van je kind kapot te maken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en kunnen heel goed om hulp vragen als ze die nodig hebben. Voor ouders is het dan ook aan te bevelen om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Schoolopdrachten kun je door je kind zelf laten doen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een foutje juist weer te leren.

https://citotoetsengroep4.eigenwebsitestarten.nl/

https://groep4-basisonderwijs.eigenwebsitestarten.nl/

https://groep4.eigenwebsitestarten.nl/

http://groep4-basisschool.specialistpagina.nl/

http://basisschool.specialistpagina.nl/

http://onderwijsinfo.specialistpagina.nl/

http://basisschool-info.bekijk-menu.nl/

http://overzicht-basisonderwijs.pagina-informatie.nl/

http://basisonderwijsoverzicht.is-ok.nl/

http://overzichtonderwijs.is-ok.nl/

http://cito-toetsen.is-ok.nl/

http://toetsenbasisonderwijs.is-ok.nl/

https://onderwijsinzicht.goedbegin.nl/

https://aardigonderwijs.bannerstartpagina.nl/

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb